Collatinus, index > latin > écrits

Le papyrus : la plante, le papier et sa conservation

13.71 Papyrum ergo nascitur in palustribus Aegypti aut quiescentibus Nili aquis, ubi evagatae stagnant duo cubita non excedente altitudine gurgitum, bracchiali radicis obliquae crassitudine, triangulis lateribus, decem non amplius cubitorum longitudine in gracilitatem fastigatum, thyrsi modo cacumen includens, nullo semine aut usu eius alio quam floris ad deos coronandos.
(...)
13.74 Praeparatur ex eo charta diviso acu in praetenues, sed quam latissimas philyras. principatus medio, atque inde scissurae ordine.
(...)
13.77 texitur omnis madente tabula Nili aqua. turbidum liquoris glutinum praebet. in rectum primo supina tabulae schida adlinitur longitudine papyri quae potuit esse, resegminibus utrimque amputatis, traversa postea crates peragit. premitur ergo praelis, et siccantur sole plagulae atque inter se iunguntur, proximarum semper bonitatis deminutione ad deterrimas. numquam plures scapo quam vicenae. (...)
13.81 Scabritia levigatur dente conchave, sed caducae litterae fiunt. minus sorbet politura charta, magis splendet.
(...)
13.83 postea malleo tenuatur et glutino percurritur, iterumque constricta erugatur atque extenditur malleo. ita sint longinqua monimenta. Tiberi Gaique Gracchorum manus apud Pomponium Secundum vatem civemque clarissimum vidi annos fere post ducentos; iam vero Ciceronis ac Divi Augusti Vergilique saepenumero videmus.
Pline l'Ancien, Histoire Naturelle
ac, atque, conj. : et, et aussi
acus, us, f. : aiguille
ad, inv. : vers, à, près de
adlino, is, ere, leui, litum : étendre en enduisant
Aegyptus, i, f. : Egypte
alius, a, ud : autre, un autre
altitudo, dinis, f. : altitude, hauteur
amplus, a, um : grand, important
amputo, as, are : couper, enlever en coupant
annus, i, m. : année
apud, prép+acc : près de, chez
aqua, ae, f. : eau
atque, inv. : et, et aussi (= ac)
Augustus, i, m. : Auguste
aut, conj. : ou, ou bien
bonitas, atis, f. : bonne qualité, bonté
bracchialis, e : de bras
cacumen, minis, n. : extrême pointe
caducus, a, um : caduc, périssable, fragile
charta, ae, f. : papyrus, papier, écrit
Cicero, onis, m. : Cicéron
ciuis, is, m. : citoyen
clarus, a, um : célèbre
concha, ae, f. : coquillage
constringo, is, ere, strinxi, strictum : lier ensemble, resserrer
corono, as, are : couronner
crassitudo, dinis, f. : épaisseur, grosseur
cratis, is, f. : claie, treillis
cubitum, i, n. : coude, coudée
decem, adj. num. : dix
deminutio, onis, f. : diminution, baisse
dens, dentis, f. : dent
deterior, ius : plus bas, pire
deus, i, m. : dieu
Diuus, a, um : divin
diuido, is, ere, uidi, uisum : diviser
ducenti, ae, a : deux cents
duo, ae, a : deux
ergo, inv. : donc
erugo, as, are : aplanir
et, conj. : et
euagor, aris, ari : sortir, déborder
ex, prép. : (+abl) hors de, de
excedo, is, ere, cessi, cessum : dépasser
extendo, is, ere, tendi, tensum (tum) : étendre, étirer
facio, is, ere, feci, factum : faire
fastigatus, a, um : élevé en pointe
fere, adv. : environ, à peu près
fio, is, fieri, factus sum : devenir
flos, oris, m. : fleur
Gaius, i, m. : Caius
glutinum, i, n. : colle
Gracchus, i, m. : Gracchus
gracilitas, tatis, f. : finesse
gurges, itis, m. : tourbillon, gouffre, creux
iam, inv. : déjà, à l'instant
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
includo, is, ere, clusi, clusum : enfermer
inde, inv. : de là, donc
inter, prép : (acc) parmi, entre
is, ea, id : ce, cette
ita, inv. : ainsi ; ita... ut, ainsi que
iterum, inv. : de nouveau
iungo, is, ere, iunxi, iunctum : joindre
latus, a, um : large
latus, eris, n. : côté
leuigo, as, are : rendre lisse
liquor, oris, m. : fluidité, liquide
littera, ae, f. : lettre
longinquus, a, um : distant, éloigné
longitudo, dinis, f. : longueur
madeo, es, ere : être mouillé
magis, adv. : plus
malleus, i, m. : marteau, maillet
manus, us, f. : main
medium, ii, n. : milieu, centre
medius, a, um : qui est au milieu, en son milieu
minus, adv. : moins
modus, i, m. : manière
monumentum, (-niment-) i, n. : souvenir, objet chargé de garder le souvenir
nascor, eris, i, natus sum : naître
Nilus, i, m. : Nil
non, neg. : ne...pas
nullus, a, um : aucun
numquam, inv. : ne... jamais
obliquus, a, um : oblique, allant de côté
omnis, e : tout
ordo, inis, m. : ordre
paluster, tris, tre : marécageux ; palustria, um : marécages
papyrum, (-us) i, n. (m.) : papyrus
perago, is, ere, egi, actum : accomplir, achever
percurro, is, ere, (cu)curri, cursum : courir à travers, parcourir
philyra, ae, f. : couche de la tige
plagula, ae, f. : couverture, feuille
plures, plura : plus de, plus nombreux
politura, ae, f. : polissage
Pomponius, i, m. : Pomponius
possum, potes, posse, potui : pouvoir
post, prép+acc. : après
postea, adv. : ensuite
praebeo, es, ere, bui, bitum : fournir
praeparo, as, are : préparer
praetenuis, e : très délié, très mince
prelum, (prael-) i, n. : presse, pressoir
premo, is, ere, pressi, pressum : presser, accabler
primus, a, um : premier
principatus, us, m. : première place
proximus, a, um : proche 
quam, inv. : que
qui, quae, quod : qui
quiesco, is, ere, quieui, quietum : se reposer, dormir
radix, icis, f. : racine
rectus, a, um : droit, correct
resegmen, inis, n. : rognure
saepenumero, adv. : à de nombreuses reprises
scabritia, ae, f. : rugosité
scapus, i, m. : tige (d'une plante)
schida, ae, f. : feuille de papier
scindo, is, ere, scidi, scissum : couper
se, pron. réfl. : se, soi
Secundus, i, m. : Secundus
sed, conj. : mais
semen, inis, n. : graine
semper, inv. : toujours
sicco, as, are : (faire) sécher
sol, solis, m. : soleil
sorbeo, es, ere, : boire, absorber
splendeo, es, ere : briller
stagno, as, are : stagner
sum, es, esse, fui : être
supinus, a, um : tourné vers le haut, penché en arrière
tabula, ae, f. : table, tablette, tableau, planche
tenuo, as, are : amincir
texo, is, ere, texui, textum : tisser, fabriquer
thyrsus, i, m. : thyrse
Tiberius, i, m. : Tiberius
trauersus, a, um : transversal, en largeur
triangulus, a, um : triangulaire
turbidus, a, um : troublé
uatis, is, m. : prophète, poète
ubi, inv. : où, quand
uero,inv. : mais
uideo, es, ere, uidi, uisum : voir
usus, us, m. : usage
utrimque, inv. : de part et d'autre
Vergilius, i, m. : Virgile