Collatinus, index > latin > étrangers

Chassé par les étrangers

       Juvénal, né vers 65 après J. C., à Aquinum en Campanie, était certes italien, mais pas romain. Dans la satire III, il laisse la parole à son ami Umbricius qui ne peut plus supporter Rome et a décidé de retourner à Cumes. L'une des raisons qu'il invoque est l'afflux des étrangers.
      quae nunc diuitibus gens acceptissima nostris
et quos praecipue fugiam, properabo fateri,
nec pudor obstabit. non possum ferre, Quirites,
Graecam urbem. quamuis quota portio faecis Achaei?
iam pridem Syrus in Tiberim defluxit Orontes
et linguam et mores et cum tibicine chordas
obliquas nec non gentilia tympana secum
uexit et ad circum iussas prostare puellas.
ite, quibus grata est picta lupa barbara mitra.
rusticus ille tuus sumit trechedipna, Quirine,
et ceromatico fert niceteria collo.
hic alta Sicyone, ast hic Amydone relicta,
hic Andro, ille Samo, hic Trallibus aut Alabandis,
Esquilias dictumque petunt a uimine collem,
uiscera magnarum domuum dominique futuri.
ingenium uelox, audacia perdita, sermo
promptus et Isaeo torrentior. ede quid illum
esse putes. quemuis hominem secum attulit ad nos :
grammaticus, rhetor, geometres, pictor, aliptes,
augur, schoenobates, medicus, magus, omnia nouit
Graeculus esuriens: in caelum iusseris ibit.
in summa non Maurus erat neque Sarmata nec Thrax
qui sumpsit pinnas, mediis sed natus Athenis.
horum ego non fugiam conchylia? me prior ille
signabit fultusque toro meliore recumbet,
aduectus Romam quo pruna et cottana uento?
usque adeo nihil est quod nostra infantia caelum
hausit Auentini baca nutrita Sabina?
Juvénal, Satires, III, 58-85
a, ab, prép. : (+abl) à partir de
acceptissima ?
Achaeus, a, um : achéen
ad, inv. : vers, à, près de
adeo, is, ire, ii, itum : aller à, vers
adfero, fers, ferre, attuli, allatum : apporter
adueho, is, ere, uexi, uectum : transporter
Alabanda, orum, n. : Alabanda
aliptes, ae, m. : masseur, esthéticien
altum, i, n. : haute mer, le large
Amydo, onis, f. : Amydon
Andros, i, f. : Andros
ast, inv. : d'autre part, alors, mais
Athenae, arum, f. : Athènes
audacia, ae, f. : audace
Auentinum, i, n. : Aventin
augur, uris, m. : augure
aut, conj. : ou, ou bien
baca, ae, f. : petit fruit, olive
barbarus, a, um : barbare
caelum, i, n. : ciel
ceroma, atis, n. : ceroma, mélange cire-huile
ceromaticus, a, um : frotté de ceroma
chorda, ae, f. : corde (d'un instrument)
circus, i, m. : cirque
collis, is, m. : colline
collum, i, n. : cou
conchylium, i, n. : coquillage, pourpre
cottana, ae, f. : figue naine
cum, inv. : conj., comme ; prép, avec
defluo, is, ere, fluxi, fluctum : couler, descendre
dico, is, ere, dixi, dictum : dire, appeler
diues, diuitis : riche
dominus, i, m. :maître
domus, us, f. : maison ; domi : à la maison
edo, is, ere, edidi, editum : faire sortir, faire naître, publier
ego, mei : je
eo, is, ire, iui, itum : aller
Esquiliae, arum : Esquilies (quartier)
esurio, is, ire, iui ou ii : avoir faim
et, conj. : et
faex, ecis, f. : lie, rebut, déchet
fateor, eris, eri, fassus sum : reconnaître, avouer
fero, fers, ferre, tuli, latum : porter, supporter, rapporter
fugio, is, ere, fugi : s'enfuir, fuir
fulcio, is, ire, fulsi, fultum : soutenir
futurus, a, um, part. fut. de sum : devant être
gens, gentis, f. : tribu, famille, peuple
gentilis, e : familial ; national
geometres, ae, m. : géomètre
Graeculus, i, m. : petit Grec Grecaillon
Graecus, a, um : grec
grammaticus, i, m. : grammairien, érudit, homme de lettres
gratus, a, um : agréable, reconnaissant
haurio, is, ire, hausi, haustum : puiser, boire complètement
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
homo, minis, m. : homme, humain
iam, inv. : déjà, à l'instant
iampridem, adv. : depuis longtemps
ille, illa, illud : ce, cette
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
infantia, ae, f. : incapacité de parler, enfance
ingenium, ii, n. : esprit, intelligence
Isaeo ?
iubeo, es, ere, iussi, iussum : ordonner
lingua, ae, f. : langue
lupa, ae, f. : louve
magnus, a, um : grand
magus, i, m. : mage
Maurus, a, um : maure
medicus, i, m. : médecin
medius, a, um : qui est au milieu, en son milieu
melior, oris : comp. de bonus : meilleur
mitra, ae, f. : mitre, turban
mos, moris, f. : sing. : coutume ; pl. : moeurs
nascor, eris, i, natus sum : naître
nec, neque = et non , et...ne...pas
necnon, ou necnon : et en plus
neque, inv : = et non
niceteria, orum, n. : insignes de victoire
nihil, ou nil : rien
non, neg. : ne...pas
nos, nostrum : nous, je
nosco, is, ere, noui, notum : apprendre ; pf. savoir
noster, tra, trum : notre
nunc, inv. : maintenant
nutrio, is, ire, iui ou ii, itum : nourrir
obliquus, a, um : oblique, allant de côté
obsto, as, are, stiti, staturus : faire obstacle à, gêner
omnis, e : tout
Orontes, ae, is, ou i, m. : Oronte
perditus, a, um : dépravé
peto, is, ere, iui, itum : chercher à atteindre, attaquer, demander
pictor, oris, m. : peintre
pingo, is, ere, pinxi, pictum : peindre
pinna, ae, f. : plume, aile
portio, onis, f. : part, proportion
possum, potes, posse, potui : pouvoir
praecipue : principalement
prior, oris + abl. : d'avant, précédent
promptus, a, um : prêt, aisé, rapide
propero, as, are : se hâter (+ inf)
prosto, as, are, stiti : être exposé, être prostitué
pruna, ae, f. : prune
pudor, oris, m. : honte
puella, ae, f. : fille, jeune fille
puto, as, are : penser
quamuis, inv. : bien que
qui, quae, quod : qui
Quirinus, i, m. : Quirinus (Romulus)
Quiris, itis, m. : Quirite = citoyen romain. Rare au sing.
quis, quae, quid : qui ? quoi ?
quiuis, quaeuis, quoduis/quiduis : n'importe quel, quiconque
quo, inv. : où ? (avec changement de lieu)
quod, conj. : parce que
quotus, a, um : en quel nombre ?
recumbo, is, ere, cubui : s'allonger, se coucher
relinquo, is, ere, reliqui, relictum : laisser
rhetor, oris, m. : rhéteur
Roma, ae, f. : Rome
rusticus, i, m. : paysan
Sabinus, a, um : Sabin
Samos, i, f. : Samos
Sarmata, ae, m. : Sarmate
schoenobates, ae, m. : funambule
secum, = cum se : avec soi
sed, conj. : mais
sermo, onis, m. : discours, langue
Sicyon, onis, f. : Sicyone
signo, as, are : apposer son cachet, signer
sum, es, esse, fui : être
summa, in -- : en somme
sumo, is, ere, sumpsi, sumptum : se charger de, prendre
Syrus, a, um : Syrien
Thrax, acis : Thrace
Tiberis, is, m. : le Tibre
tibicen, inis, m. : flûtiste
torrens, entis : brûlant, torrentueux
torus, i, m. : renflement, muscle saillant
Tralles, ium, f. : Tralles
trechedipna, orum : trechedipna, souliers de scène
tuus,a, um : ton
tympanum, i, n. : tambourin
ueho, is, ere, uexi, uectum : transporter
uelox, ocis : rapide
uentus, i, m. : vent
uimen, inis, n. : osier, panier
uiscus, eris, n. : chair, entrailles
urbs, urbis, f. : ville
usque, prép. : usque ad, jusqu'à