Collatinus, index > latin > parole

La parole qui prédit : Valère Maxime

1.5.3 quid illud, quod L. Paulo consuli euenit, quam memorabile ! cum ei sorte obuenisset ut bellum cum rege Perse gereret et domum e curia regressus filiolam suam nomine Tertiam, quae tum erat admodum paruula, osculatus tristem animaduerteret, interrogauit quid ita eo uultu esset. quae respondit Persam perisse. decesserat autem catellus, quem puella in deliciis habuerat, nomine Persa. arripuit igitur omen Paulus exque fortuito dicto quasi * * * certam spem clarissimi triumphi animo praesumpsit.
1.5.4 at Caecilia Metelli, dum sororis filiae, adultae aetatis uirgini, more prisco nocte concubia nuptiale petit omen, ipsa fecit: nam cum in sacello quodam eius rei gratia aliquamdiu persedisset nec [aliqua] ulla uox proposito congruens esset audita, fessa longa standi mora puella rogauit materteram ut sibi paulisper locum residendi adcommodaret. cui illa 'ego uero' inquit 'libenter tibi mea sede cedo'. quod dictum ab indulgentia profectum ad certi ominis processit euentum, quoniam Metellus non ita multo post mortua Caecilia uirginem, de qua loquor, in matrimonium duxit.
Valère Maxime, 1.5.3
a, ab, prép. : à pardir de, de, par (CA)
ad, inv. : vers, à, près de
adcommodo (-acc), as, are : adapter, appliquer, accorder
admodum, adv. : tout-à-fait, pleinement
adripio (-arr), is, ere, ripui, reptum : saisir, s'approprier
adultus, a, um : adulte
aetas, atis, f. : époque, âge
aliquamdiu, inv. : assez longtemps
aliquis, a, id : quelqu'un, quelque chose
animaduerto, is, ere, ti, sum : s'apercevoir
animus, i, m. : coeur, sympathie
at, inv. : mais
audio, is, ire, iui, itum : entendre, apprendre
autem, inv. : or, cependant, quant à -
bellum, i, n. : guerre
Caecilia, ae, f. : Caecilia
catellus, i, m. : petit chien
cedo, is, ere, cessi, cessum : s'en aller, reculer
certus, a, um : certain
clarus, a, um : célèbre
concubia, nocte concubia : avant minuit
congruo, is, ere, ui : être d'accord, concorder
consul, is, m. : consul
consulo, is, ere, sului, sultum : consulter
cum, inv. : conj., comme ; prép, avec
curia, ae, f. : curie
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
decedo, is, ere, cessi, cessum : partir, se retirer, mourir
deliciae, arum, f. : délices, amour
  (in deliciis habere + acc. : chérir)
dico, is, ere, dixi, dictum : dire, appeler
domus, us, f. : maison ; domi : à la maison
duco, is, ere, duxi, ductum : conduire, -uxorem se marier
dum, inv. : tant que, pendant que
e, ex, prép. : (+abl) hors de, de
ego, mei : je
eo, is, ire, iui, itum : aller
et, conj. : et
euenio, is, ire, ueni, uentum : survenir, arriver
euentus, us, m. : événement, résultat
facio, is, ere, feci, factum : faire
fessus, a, um : fatigué
filia, ae, f. : fille
filiola, ae, f. : fillette, fille chérie
fortuitus, a, um : dû au hasard, fortuit
gero, is, ere, gessi, gestum : faire, mener
gratia + gén : pour, en vue de + GN
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir
igitur, inv. : donc
ille, illa, illud : ce, cette
indulgentia, ae, f. : tendresse, indulgence
inquit, vb. inv. : dit-il, dit-elle
interrogo, as, are : interroger
ipse,ipsa, ipsum : même (moi-même, toi-même, etc.)
is, ea, id : ce, cette
ita, inv. : ainsi ; ita... ut, ainsi que
L, abbrév. : Lucius
libenter, inv. : volontiers, avec plaisir
locus, i, m. : lieu
longus, a, um : long
loquor, eris, i, locutus sum : parler
matertera, ae, f. : tante maternelle
matrimonium, ii, n. : mariage ; in - conlocare : marier
memorabilis, e : remarquable, mémorable
Metellus, i, m. : Métellus
meus,mea, meum : mon
morior, eris, i, mortuus sum : mourir
mos, moris, f. : sing. : coûtume ; pl. : moeurs
multo, adv. devant un comparatif : beaucoup [plus ...]
nam, inv. : de fait, voyons, car
nec, neque = et non , et...ne...pas
nomen, inis, n. : nom
non, neg. : ne...pas
nox, noctis, f. : nuit
nuptialis, e : du mariage, nuptial
obuenio, is, ier, ueni, uentum : rencontrer, arriver
omen, inis, n. : présage
osculo (-or), as, are : baiser, embrasser
paruulus, a, um : tout petit
paulisper, adv. : un petit moment
paulo, adv. : un peu
Paulus, i, m. : Paulus
pereo, is, ire, ii, itum : périr
Persa, ae, m. : Persa
Perses, ae, m. : Persée
persedeo, es, ere, sedi, sessum : rester assis
peto, is, ere, iui, itum : chercher à atteindre, attaquer, demander
post, prép+acc. : après
praesumo, is, ere, sumpsi, sumptum : prendre à l'avance, pressentir
priscus, a, um : ancien
procedo, is, ere, cessi, cessum : s'avancer, aboutir à
proficiscor, eris, i, fectus sum : partir
propositum, i, n. : intention, sujet traité
puella, ae, f. : fille, jeune fille
quam, inv. : que (excl.)
quasi, inv. : presque, comme si
queo, is, ire, ii ou iui, itum : pouvoir
qui, quae, quod : qui
quid illud, quod : et que dire de ce qui...
quidam, quaedam, quoddam/quiddam : un certain, quelqu'un, quelque chose
quis, quae, quid : qui ? quoi ?
quod, conj. : parce que
quoniam, conj. : puisque
regredior, eris, i, gressus : revenir, battre en retraite
res, rei, f. : chose
resideo, es, ere, sedi, sessum : rester assis, rester
respondeo, es, ere, di, sum : répondre
rex, regis, m. : roi
rogo, as, are : demander
sacellum, i, n. : chapelle, petit sanctuaire
se, sui : pron. réfl. : se, soi
sedeo, es, ere, sedi, sessum : être assis
sedes, is, f. : siège, place
soror, oris, f. : soeur
sors, sortis, f. : réponse d'un oracle, sort, destinée
spes, ei, f. : espoir
sto, as, are, steti, statum : se tenir debout
sum, es, esse, fui : être
suus,a, um : son
Tertiam ?
tristis, e : triste, morose
triumphus, i, m. : triomphe
tu, tui : tu, te, toi
tum, adv. : alors
uero,inv. : mais
uerus, a, um : vrai
uirgo, ginis, f. : vierge, jeune fille non mariée
ullus, a, um : un seul ; remplace nullus dans une tournure négative
uox, uocis, f. : voix, parole, mot
ut, conj. : pour que, que, comme
uultus, us, m. : regard