Collatinus, index > latin > argent

Pour s'enrichir : piller la province qu'on administre.

    Verres s'est enrichi en pillant la Sicile dont il était préteur de 74 à 70. Dès 69, Cicéron est l'avocat des Siciliens, et il s'attaque à Verrès dans un procès retentissant.
    Venio nunc ad istius, quem ad modum ipse appellat, studium, ut amici eius, morbum et insaniam, ut Siculi, latrocinium; ego quo nomine appellem nescio; rem vobis proponam, vos eam suo non nominis pondere penditote. Genus ipsum prius cognoscite, iudices; deinde fortasse non magno opere quaeretis quo id nomine appellandum putetis. Nego in Sicilia tota, tam locupleti, tam vetere provincia, tot oppidis, tot familiis tam copiosis, ullum argenteum vas, ullum Corinthium aut Deliacum fuisse, ullam gemmam aut margaritam, quicquam ex auro aut ebore factum, signum ullum aeneum, marmoreum, eburneum, nego ullam picturam neque in tabula neque in textili quin conquisierit, inspexerit, quod placitum sit abstulerit. Magnum videor dicere: attendite etiam quem ad modum dicam.
Cicéron, De Signis, I, 1
ad, inv. : vers, à, près de
aeneus, a, um : d'airain, de bronze
amicus, i, m. : ami
appello, as, are : appeler
argenteus, a, um : argenté, d'argent
attendo, is, ere, tendi, tentum : tendre, faire attention
aurum, i, n. : or
aut, conj. : ou, ou bien
cognosco, is, ere, noui, notum : apprendre ; pf. : savoir
conquiro, is, ere, quisiui, quisitum : rechercher, collectionner
copiosus, a, um : riche
Corinthius, a, um : de Corinthe
deinde, adv. : ensuite
Deliacus, a, um : de Délos, délien
dico, is, ere, dixi, dictum : dire
ebur, oris, n. : ivoire
eburneus, a, um : d'ivoire
ego, mei : je
eo, is, ire, iui, itum : aller
et, conj. : et
etiam, inv. : même
ex, prép. : (+abl) hors de, de
facio, is, ere, feci, factum : faire
familia, ae, f. : famille, maisonnée
fortasse, inv. : peut-être
gemma, ae, f. : gemme, pierre précieuse
genus, eris, n. : race, origine, espèce
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
insania, ae, f. : folie
inspicio, is, ere, spexi, spectum : inspecter, examiner
ipse,ipsa, ipsum : même (moi-même, toi-même, etc.)
is, ea, id : ce, cette
iste, a, ud : ce (désigne l'adversaire)
iudex, icis, m. : juge
latrocinium, ii, n. : brigandage
locuples, etis : riche, opulent
magnopere et magno opere : beaucoup
magnus, a, um : grand
margarita, ae, f. : perle
marmoreus, a, um : de marbre
modus, i, m. : manière
morbus, i, m. : maladie
ne, inv. : pour que... ne... pas, de peur que, que
nego, as, are : nier
nescio, is, ire, iui, itum : ignorer
nomen, inis, n. : nom
non, neg. : ne...pas
nunc, inv. : maintenant
oppidum, i, n. : oppidum
pendo, is, ere, pependi, pensum : peser, apprécier
pictura, ae, f. : peinture
placeo, es, ere, cui, citum : plaire
pondus, eris, n. : poids
prius, inv. : avant, auparavant ; ... quam : avant que
propono, is, ere, posui, positum : exposer, raconter
prouincia, ae, f. : province
puto, as, are : penser
quaero, is, ere, siui, situm : chercher, demander
quem ad modum (ou quemadmodum) : comme
qui, quae, quod : quel (interr.)
qui, quae, quod : qui
quin, inv. : pourquoi ne... pas ? que.. ne.. pas
quisquam, quaequam, quidquam ou quic- : quelque, quelqu'un, quelquechose
quod, conj. : parce que
res, rei, f. : chose
Sicilia, ae, f. : Sicile
Siculus, i, m. : Sicilien
signum, i, m : signe, enseigne, oeuvre d'art
studium, ii, n. : intérêt, passion
sum, es, esse, fui : être
suus,a, um : son
tabula, ae, f. : table, tableau, planche
tam, inv. : si, autant
textilis, e : tissu, fait de toile ; n. : toile
tollo, is, tollere, sustuli, sublatum : enlever, voler
tot, adv. : tant, si nombreux
totus, a, um : tout entier
uas, uasis, n. : vase
uenio, is, ire, ueni, uentum : venir
uetus, eris : vieux
uideor, eris, eri, uisus sum : paraître
ullus, a, um : un seul ; remplace nullus dans une tournure négative
uos, uestrum : vous
ut, conj. : pour que, que, comme