Collatinus, index > latin > plaisir et douleur

Deux manières très romaines de considérer la vie

Carthaginis metu sublataque imperii aemula, non gradu, sed praecipiti cursu a uirtute descitum, ad uitia transcursum; uetus disciplina deserta, noua inducta; in somnum a uigiliis, ab armis ad uoluptates, a negotiis in otium conuersa ciuitas.
Tum Scipio Nasica in Capitolio porticus, tum, quas praediximus, Metellus, tum in circo Cn. Octauius multo amoenissimam moliti sunt, publicamque magnificentiam secuta priuata luxuria est.

 Velleius Paterculus, Historia Romana, II, 1.

Carthago, inis, f. : Carthage
metus, us, m. : peur, crainte
tollo, is, tollere, sustuli, sublatum : enlever, voler
imperium, ii, n. : pouvoir (absolu)
aemulus, a, um : émule, rival, adversaire
non, neg. : ne...pas
gradus, us, m. : pas, degré
sed, conj. : mais
praeceps, cipitis : la tête en avant, la tête la première
cursus, us, m. : course
a, prép. : (+abl) à partir de
uirtus, utis, f. : courage, honnêteté
descisco, is, ere, sciui (ii), scitum : se détacher de, renoncer à
ad, inv. : vers, à, près de
uitium, ii, n. : vice, défaut
transcurro, is, ere, [cu]curri, cursum : courir par-delà, passer rapidement
uetus, eris : vieux
disciplina, ae, f. : enseignement, discipline
desero, is, ere, ui, desertum : abandonner
nouus, a, um : nouveau
induco, is, ere, duxi, ductum : introduire
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
somnus, i, m. : sommeil
a, prép. : (+abl) à partir de
uigilia, ae, f. : veille
ab, prép. : v. a
ad, inv. : vers, à, près de
uoluptas, atis, f. : volupté
a, prép. : (+abl) à partir de
negotium, ii, n. : affaire, mission
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
otium, ii, n. : loisir, calme, inaction
conuerto, is, ere, uerti, uersum : tourner complètement
ciuitas, atis, f. : cité, état
tum, adv. : alors
Scipio, onis, m. : Scipion
Nasica, ae, m. : Nasica (cognomen de Scipion)
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
Capitolium, ii, n. : le Capitole
porticus, us, f. : portique
tum, adv. : alors
qui, quae, quod : qui
praedico, is, ere, dixi, dictum : dire avant
Metellus, i, m. : Metellus
tum, adv. : alors
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
circus, i, m. : cirque
Cn., inv. : abréviation de Cnaeus
Octauius, ii, m. : Octavius
multo, adv. devant un superlatif : de beaucoup [les plus ...]
amoenus, a, um : agréable
molior, iris, iri, itus sum : mettre en mouvement, bātir, entreprendre
sum, es, esse, fui : être
publicus, a, um : public
magnificentia, ae, f. : magnificence
sequor, eris, i, secutus sum : suivre
priuatus, a, um : privé
luxuria, ae, f. : abondance, profusion
sum, es, esse, fui : être