Collatinus, index > latin > le latin en cinquième

Sum et ses composés : exemples pris chez les auteurs latins

Suétone Dom. 23.2.6 'est bene' non potuit dicere, dixit 'erit'.
Apulée, Met, 9.30 id scire potuisti ?
Cicéron :
    1. Off,1.75 hoc semper proderit ciuitati
cela ... à l'état.
    2. pro Roscio, 125.1 quo modo venire potuerunt?
    3. Ver., 2.2.42 id Heraclius impetrare non potuerat.
    4. Pis, 29.7 tum eratis consules.
    5. Att, 8.2.3 estis et eritis omnes boni.
    6. DivCaec 69.6 bis consul et censor fuerat.
    7. Font 12.8 Provinciae Galliae M. Fonteius praefuit.
    8. Phil 2.29.9 aliis consilium, aliis animus, aliis occasio defuit.
    9. Orat 166.7 id quod scis prodest nihil ; id quod nescis obest ?
    10. Ver 2.3.64.9 Tot iudiciis interfuistis.
    11. Ver 2.3.182.15 Quid tui scribae fecerint, tu potes dicere.
    12. Flac 77.9 in illius legione miles fuisti.
    13. Sul 53.7 immo longe afuit. Fuit enim, ut iam ante dixi, Neapoli.

absum, es, esse, afui : être absent
alius, a, ud : autre : répété : l'un... l'autre
animus, i, m. : coeur, sympathie
ante, inv. : prép+acc., devant, avant ; adv. avant
bene, adv. : bien
bis, inv. : deux fois
bonus, a, um : bon
censor, oris, m. : censeur
ciuitas, atis, f. : cité, état
consilium, ii, n. : projet, plan, conseil
consul, is, m. : consul
desum, es, esse, defui : manquer
dico, is, ere, dixi, dictum : dire, appeler
enim, inv. : car, en effet
et, conj. : et
facio, is, ere, feci, factum : faire
Fonteius, i, m. : Fonteius
Gallia, ae, f. : Gaule
Heraclius, i, m. : Héraclius
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
iam, inv. : déjà, à l'instant
ille, illa, illud : ce, cette
immo, inv. : pas du tout, non, au contraire
impetro, as, are : obtenir
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
intersum, es, esse, fui : participer à
is, ea, id : ce, cette ; id quod : ce que
iudicium, ii, n. : jugement, décision
legio, onis, f. : légion
longe, inv. : longuement, au loin
M, inv. : abréviation de Marcus
miles, itis, m. : soldat
modus, i, m. : manière ; quo modo ? : de quelle manière ?
Neapolis, is, f. : Naples
nescio, is, ire, iui, itum : ignorer
nihil, ou nil : rien ; adv. : pas du tout
non, neg. : ne...pas
obsum, es, esse, fui : nuire à (+ dat.)
occasio, onis, f. : occasion, moment favorable
omnis, e : tout
possum, potes, posse, potui : pouvoir
praesum, es, esse, fui : commander, diriger
prosum, prodes, prodesse, profui : être utile, servir
prouincia, ae, f. : province
qui, quae, quod : qui
quo : v. modus
quod, conj. : v. is
scio, is, ire, sciui, scitum : savoir
scribo, is, ere, scripsi, scriptum : écrire
semper, inv. : toujours
sum, es, esse, fui : être
tot, adv. : tant, si nombreux
tu, tui : tu, te, toi
tum, adv. : alors
tuus,a, um : ton
uenio, is, ire, ueni, uentum : venir
ut, conj. : pour que, que, comme