Collatinus, index > latin > patrons et clients

Envahi par la foule des clients

Aspice illos ad quorum felicitatem concurritur : bonis suis offocantur. Quam multis diuitiae graues sunt! quam multorum eloquentia et cotidiana ostentandi ingenii occupatio sanguinem educit ! quam multi continuis uoluptatibus pallent! quam multis nihil liberi relinquit circumfusus clientium populus! Omnis denique istos ab infimis usque ad summos pererra : hic aduocat, hic adest, ille periclitatur, ille defendit, ille iudicat, nemo se sibi uindicat, alius in alium consumitur. Interroga de istis quorum nomina ediscuntur, his illos dinosci uidebis notis : ille illius cultor est, hic illius ; suus nemo est.

Sénèque, De constantia sapientis, 10, 2, 4


ab, prép. : v. a
ad, inv. : vers, à, près de
adsum, es, esse, adfui : être présent, assister, aider
aduoco, as, are : convoquer, appeler
alius, a, ud : autre, un autre
aspicio, is, ere, spexi, spectum : voir
bonus, a, um : bon
circumfundo, is, ere, fudi, fusum : répandre autour
cliens, entis, m. : client
concurro, is, ere, curri, cursum : courir ensemble
consumo, is, ere, sumpsi, sumptum : employer, épuiser
continuus, a, um : ininterrompu
cotidianus, a, um : quotidien
cultor, oris, m. : celui qui cultive, honore
de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de
defendo, is, ere, fendi, fensum : défendre, soutenir
denique, inv. : enfin
dinosco, is, ere, oui, otum : distinguer
diuitiae, arum, f. : richesses
edisco, is, ere, didici : apprendre par coeur
educo, is, ere : faire sortir
eloquentia, ae, f. : éloquence
et, conj. : et
felicitas, atis, f. : bonheur
grauis, e : sérieux, triste
hic, haec, hoc : ce, cette
hic, inv. : ici
ille, illa, illud : ce, cette
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
infimus, a, um : le plus bas, le dernier
ingenium, ii, n. : esprit, intelligence
interrogo, as, are : interroger
iste, a, ud : ce
iudico, as, are : juger
liber, era, erum : libre
multus, a, um : en grand nombre (surtout au pl. : nombreux)
nemo, neminis : personne, nul... ne
nihil, ou nil : rien
nomen, inis, n. : nom
nosco, is, ere, noui, notum : apprendre ; pf. savoir
nota, ae, f. : signe, signe secret
occupatio, onis, f. : occupation
offoco, as, are : serrer la gorge, suffoquer
omnis, e : tout
ostento, as, are : montrer, faire étalage de
palleo, es, ere, ui : être pâle, pâlir
pererro, as, are : errer au travers, parcourir
periclitor, aris, ari : faire un essai, subir une épreuve
populus, i, m. : peuple
quam, inv. : que
qui, quae, quod : qui
relinquo, is, ere, reliqui, relictum : laisser
sanguis, inis, m. : sang
se, pron. réfl. : se, soi
sum, es, esse, fui : être
summus, a, um : superlatif de magnus. très grand, extrême
suus,a, um : son
uideo, es, ere, uidi, uisum : voir
uindico, as, are : revendiquer, réclamer
uoluptas, atis, f. : volupté
usque, prép. : usque ad, jusqu'à