Collatinus, index > latin > le latin en cinquième
Phèdre, I, 24

Rana rupta et bos.
Inops, potentem dum vult imitari, perit.
In prato quondam rana conspexit bovem
Et tacta invidia tantae magnitudinis
Rugosam inflavit pellem: tum natos suos
Interrogavit, an bove esset latior.
Illi negarunt. Rursus intendit cutem
Maiore nisu et simili quaesivit modo,
Quis maior esset. Illi dixerunt bovem.
Novissime indignata dum vult validius
Inflare sese, rupto iacuit corpore.

Vocabulaire
an, inv. : est-ce que ; an... an..., si... ou si
bos, bouis, m. : bœuf
conspicio, is, ere, spexi, spectum : apercevoir
corpus, oris, n. : corps
cutis, is, f. : peau
dico, is, ere, dixi, dictum : dire
dum, inv. : tant que
et, conj. : et
iaceo, es, ere, cui, citurus : être étendu, s'étendre
ille, illa, illud : ce, cette
imitor, aris, ari : imiter
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
indigno, as, are : indigner
inflo, as, are : enfler
inops, opis : pauvre, faible
intendo, is, ere, tendi, tentum : tendre, diriger vers

interrogo, as, are : interroger
inuidia, ae, f. : envie, jalousie
latus, a, um : large, gros
magnitudo, dinis, f. : grande taille
magnus, a, um : grand
maior, oris : comparatif de magnus. Plus grand.
modus, i, m. : manière
natus, i, m. : sing. (poét.) fils, plur. : petits d'un animal
nego, as, are : nier
nisus, us, m. : effort
nouissime, inv. : finalement
pellis, is, f. : peau
pereo, is, ire, ii, itum : périr
potens, entis : puissant
pratum, i, n. : pré
quaero, is, ere, siui, situm : chercher
quis, quae, quid : qui ?
quondam, inv. : un jour, jadis
rana, ae, f. : grenouile
rugosus, a, um : rugueux, ridé
rumpo, is, ere, rupi, ruptum : rompre, crever
rursus, inv. : de nouveau
sese, pron. : = se
similis, e : semblable
sum, es, esse, fui : être
suus,a, um : son
tango, is, ere, tetigi, tactum : toucher
tantus, a, um : si grand ; avec quantus : si grand... que
tum, adv. : alors
ualidius, inv. : encore plus
uolo, uis, uelle, uolui : vouloir