Collatinus, index > latin > Narcisse

Echo et Narcisse (3)

Bientôt, une autre nymphe, repoussée elle aussi, demande à une déesse :
'sic amet ipse licet, sic non potiatur amato !'
Narcisse découvre sa propre image :
fons erat inlimis, nitidis argenteus undis,
quem neque pastores neque pastae monte capellae
contigerant aliud pecus, quem nulla volucris
nec fera turbarat nec lapsus ab arbore ramus;
gramen erat circa, quod proximus umor alebat,
silvaque sole locum passura tepescere nullo.
hic puer et studio venandi lassus et aestu
procubuit faciemque loci fontemque secutus,
dumque sitim sedare cupit, sitis altera crevit,
dumque bibit, visae correptus imagine formae
spem sine corpore amat, corpus putat esse, quod umbra est.
adstupet ipse sibi vultuque inmotus eodem
haeret, ut e pario formatum marmore signum;
spectat humi positus geminum, sua lumina, sidus
et dignos Baccho, dignos et Apolline crines
inpubesque genas et eburnea colla decusque
oris et in niveo mixtum candore ruborem,
cunctaque miratur, quibus est mirabilis ipse:
se cupit inprudens et, qui probat, ipse probatur,
dumque petit, petitur, pariterque accendit et ardet.
inrita fallaci quotiens dedit oscula fonti,
in mediis quotiens visum captantia collum
bracchia mersit aquis nec se deprendit in illis!
quid videat, nescit; sed quod videt, uritur illo,
atque oculos idem, qui decipit, incitat error.
credule, quid frustra simulacra fugacia captas?
quod petis, est nusquam; quod amas, avertere, perdes!
ista repercussae, quam cernis, imaginis umbra est:
nil habet ista sui; tecum venitque manetque;
tecum discedet, si tu discedere possis!
    non illum Cereris, non illum cura quietis
abstrahere inde potest, sed opaca fusus in herba
spectat inexpleto mendacem lumine formam
perque oculos perit ipse suos;
Ovide, Métamorphoses, III.
abstraho, is, ere, traxi, tractum : détacher de
accendo, is, ere, di, sum : embraser
adstupeo, es, ere : s'étonner devant (dat.)
aestus, us, m. : chaleur, bouillonnement
alius, a, ud : autre, un autre
alo, is, ere, ui, altum ou alitum : nourrir
alter, era, erum : l'autre (de deux) ; alter... alter : l'un...l'autre
amo, as, are : aimer, être amoureux
Apollo, inis, m. : Apollon
aqua, ae, f. : eau
arbor, oris, f. : arbre
ardeo, es, ere, arsi, arsurus : brûler
argenteus, a, um : argenté
at, inv. : mais
auerto, is, ere, ti, sum : détourner
Bacchus, i, m. : Bacchus
bibo, is, ere, bibi, bibitum : boire
bracchium, ii, n. : bras
candor, oris, m. : blancheur
capella, ae, f. : chèvre
capto, as, are : chercher à prendre
Ceres, eris, f. : Cérès
cerno, is, ere, creui, cretum : distinguer, comprendre, décider
circa, prép + acc. : autour de
collis, is, m. : colline
collum, i, n. : cou
contingo, is, ere, tigi, tactum : toucher, atteindre, arriver
corpus, oris, n. : corps
corripio, is, ere, ripui, reptum : saisir, s'emparer de
credulus, a, um : crédule
cresco, is, ere, creui, cretum : croître
crinis, is, m. : cheveu
cuncti, ae, a : tous ensemble
cupio, is, ere, ii ou iui, itum : désirer
cupio, is, ire, iui, itum : désirer
cura, ae, f. : souci
curo, as, are : se charger de, prendre soin de
decipio, is, ere, cepi, ceptum : tromper, abuser
decus, oris, n. : gloire, honneur
deprehendo, is, ere, di, sum : prendre par surprise
dignus, a, um : digne
dignus, i, m. : digne
discedo, is, ere, cessi, cessum : se séparer, s'éloigner
do, das, dare, dedi, datum : donner
dum, inv. : tant que
eburneus, a, um : d'ivoire
edo, edis ou es, edere ou esse, edi, esum : manger
edo, is, ere, edidi, editum : faire sortir, faire naître, publier
error, oris, m. : erreur
ex, prép. : (+abl) hors de, de
facies, ei, f. : apparence, beauté
fallax, acis : trompeur
fera, ae, f. : bête sauvage
fons, fontis, m. : source
forma, ae, f. : beauté
formo, as, are : former, façonner
frustra, inv. : en vain
fugax, acis : fugace, fugitif
fundo, is, ere, fusi, fusum : étendre, répandre, disperser
geminus, a, um : jumeau
gena, ae, f. : joue
gramen, inis, n. : gazon, herbe
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir
haereo, es, ere, haesi, haesum : être attaché
herba, ae, f. : herbe
hic, haec, hoc : ce, cette
hic, inv. : ici
humi, adv. : à terre
humor, oris, m. : eau, liquide
idem, eadem, idem : le (la) même
ille, illa, illud : ce, cette
illimis, e : limpide
imago, inis, f. : imitation, image
imprudens, entis : imprudent
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
incito, as, are : inciter
inde, inv. : de là, donc
inexpletus, a, um : insatiable
inmotus, a, um : sans mouvement, immobile
inpubes, is : sans poil, imberbe
ipse,ipsa, ipsum : même (moi-même, toi-même, etc.)
irritus, a, um : vain, inutile
iste, a, ud : ce
labor, eris, i, lapsus sum : tomber
lassus, a, um : épuisé
licet, imp. : il est permis, (+ subj.)
locus, i, m. : lieu
lumen, inis, n. : lumière, oeil
maneo, es, ere, mansi, mansum : rester
marmor, oris, n. : marbre
medium, ii, n. : milieu, centre
medius, a, um : qui est au milieu, en son milieu
mendax, acis : menteur
mergo, is, ere, mersi, mersum : plonger, tremper
mirabilis, e : étonnant
miror, aris, ari : s'étonner
misceo, es, ere, ui, mixtum : mélanger
mons, montis, m. : montagne
ne, inv. : pour que... ne... pas, de peur que, que
nec, neque = et non , et...ne...pas
nescio, is, ire, iui, itum : ignorer
nihil, ou nil : rien
nitidus, a, um : brillant, resplendissant
niueus, a, um : de neige
non, neg. : ne...pas
nullus, a, um : aucun
nusquam, inv. : nulle part
oculus, i, m. : oeil
opacus, a, um : opaque, ombré
os, oris, n. : bouche, rivage
os, ossis, n. : os
osculum, i, n. : baiser
pario, is, ere, peperi, partum : accoucher
pariter, inv. : également
parius, a, um : de Paros
pasco, is, ere, paui, pastum : faire paître, nourrir
pastor, oris, m. : berger
patior, eris, i, passus sum : supporter, souffrir
pecus, oris, n. : bétail
per, prép. : (acc) à travers, par
perdo, is, ere, didi, ditum : perdre
pereo, is, ire, ii, itum : périr
peto, is, ere, iui, itum : chercher à atteindre, attaquer
pono, is, ere, posui, situm : placer, poser
possum, potes, posse, potui : pouvoir
potior, iris, iri, potitus sum : s'emparer de
probo, as, are : éprouver, approuver, prouver
procumbo, is, ere, cubui, cubitum : se pencher, tomber à terre
proximus, a, um : proche ; primus... proximus : le 1er... le second
puer, eri, m. : enfant, jeune esclave
puto, as, are : penser
quam, inv. : que
qui, quae, quod : qui
quid : pourquoi ? quies, etis, f. : tranquilité
quis, quae, quid : qui ? quoi ?
quod, conj. : parce que
quotiens, inv. : toutes les fois que (souvent avec ... totiens)
ramus, i, m. : rameau, branche
repercutio, is, ere, cussi, cussum : surtout au passif : être renvoyé, répercuté
rubor, oris, m. : rougeur
se, pron. réfl. : se, soi
sed, conj. : mais
sedo, as, are : apaiser
sequor, eris, i, secutus sum : suivre
si, conj. : si
sic, inv. : ainsi ; sic... ut : ansi... que
sidus, eris, n. : étoile, astre
signum, i, m : signe, enseigne, oeuvre d'art
silua, ae, f. : forêt
simulacrum, i, n. : figure, représentation
sine, prép. : (abl) sans
sitis, is, f. : soif
soleo, es, ere, ui, itum : avoir l'habitude de
solus, a, um : seul
specto, as, are : regarder
spes, ei, f. : espoir
studium, ii, n. : intérêt, passion
suus,a, um : son
tecum, = cum te : avec toi
tepesco, is, ere, tepui : devenir tiède
tu, tui : tu, te, toi
turbo, as, are : troubler
uenio, is, ire, ueni, uentum : venir
uenor, aris, ari : chasser
uideo, es, ere, uidi, uisum : voir
umbra, ae, f. : ombre
unda, ae, f. : onde
uolucris, is, f. : oiseau
uro, is, ere, ussi, ustum : brûler
ut, conj. : pour que, que, comme
uultus, us, m. : regard