index > latin > Martial > livre VI

Martial, livre VI

6.14
Versus scribere posse te disertos
Adfirmas, Laberi: quid ergo non vis ?
Versus scribere qui potest disertos,
Non scribat, Laberi : virum putabo.
6.17
Cinnam, Cinname, te iubes vocari.
Non est hic, rogo, Cinna, barbarismus?
Tu si Furius ante dictus esses,
Fur ista ratione dicereris.
6.22
Quod nubis, Proculina, concubino
Et, moechum modo, nunc facis maritum,
Ne lex Iulia te notare possit:
Non nubis, Proculina, sed fateris.

6.24
Nil lascivius est Charisiano :
Saturnalibus ambulat togatus.

6.34
Basia da nobis, Diadumene, pressa. 'Quot?' inquis.
Oceani fluctus me numerare iubes
Et maris Aegaei sparsas per litora conchas
Et quae Cecropio monte vagantur apes,
Quaeque sonant pleno vocesque manusque theatro,
Cum populus subiti Caesaris ora videt.
Nolo quot arguto dedit exorata Catullo
Lesbia: pauca cupit, qui numerare potest.
6.40
Femina praeferri potuit tibi nulla, Lycori:
Praeferri Glycerae femina nulla potest.
Haec erit hoc quod tu : tu non potes esse quod haec est
Tempora quid faciunt ! hanc volo, te volui.
6.53
Lotus nobiscum est, hilaris cenavit, et idem
Inventus mane est mortuus Andragoras.
Tam subitae mortis causam, Faustine, requiris?
In somnis medicum viderat Hermocraten.
6.87
Di tibi dent et tu, Caesar, quaecumque mereris:
Di mihi dent et tu, quae volo, si merui.

6.90
Moechum Gellia non habet nisi unum.
Turpe est hoc magis: uxor est duorum.

adfirmo, as, are : affirmer
Aegaeum mare : la mer Egée
ambulo, a, are : se promener, aller, marcher
Andragoras, ae, m. : Andragoras
ante, inv. : prép+acc., devant, avant ; adv. avant
apis, is, f. : abeille
argutus, a, um : expressif, vif, ingénieux
barbarismus, i, m. : barbarisme, déformation d'un mot
basium, ii, n. : baiser
Caesar, aris, m. : César, empereur
Catullus, i, m. : Catulle
causa, ae, f. : cause ; +gén. : pour...
Cecropius mons : le mont Cecrops
ceno, as, are : dîner
Charisianus, i, m. : Charisianus
Cinna, ae, m. : Cinna
Cinnamus, i, m. : Cinnamus (barbier enrichi)
concha, ae, f. : coquillage
concubinus, i, m. : concubin
cum, inv. : conj., comme ; prép, avec
cupio, is, ere, ii ou iui, itum : désirer
cupio, is, ire, iui, itum : désirer
deus, i, m. : dieu
Diadumenus, i, m. : Diadumène
dico, is, ere, dixi, dictum : dire, appeler
disertus, a, um : éloquent, expressif
do, das, dare, dedi, datum : donner
duo, ae, a : deux
ego, mei : je
ergo, inv. : donc
et, conj. : et
exoro, as, are : essayer de fléchir, obtenir par des prières
facio, is, ere, feci, factum : faire
fateor, eris, eri, fassus sum : reconnaître, avouer
Faustinus, i, m. : Faustin
femina, ae, f. : femme
fluctus, us, m. : flot
fur, furis, m. : voleur
Furius, i, m. : Furius
Gellia, ae, f. : Gellia
Glycera, ae, f. : Glycera
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir
Hermocrates, is, m. : Hermocrate. acc. -en
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
hic, inv. : ici
hilaris, e : qui rit, enjoué, gai
idem, eadem, idem : le (la) même
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
inquis, 2ème p. de inquam : dis-tu
inuenio, is, ire, ueni, uentum : trouver
iste, a, ud : ce
iubeo, es, ere, iussi, iussum : ordonner
Iulia lex : loi de Domitien sur l'adultère
Laberius, i, m. : Laberius
lasciuus, a, um : lascif, licencieux
lauo, as, are : laver, baigner
Lesbius, a, um : lesbien
lex, legis, f. : loi, condition(s) d'un traité
litus, oris, n. : rivage
lotus : part. parf. passif de lauo
Lycoris, is, f. : Lycoris.
magis, adv. : plus
mane, inv. : le matin
maneo, es, ere, mansi, mansum : rester
manus, us, f. : main
mare, is, n. : mer
maritus, i, m. : mari
medicus, i, m. : médecin
mereo, es, ere, rui, ritum
et mereor, eris, eri, meritus sum : gagner, mériter
modo, inv. : seulement ; naguère, il y a peu
moechus, i, m. : homme adultère
mons, montis, m. : montagne
morior, eris, i, mortuus sum : mourir
mors, mortis, f. : mort
ne, inv. : pour que... ne... pas, de peur que, que
nihil, ou nil : rien
nisi,inv. : si... ne... pas ; excepté
nobiscum, = cum nobis : avec nous
nolo, non uis, nolle, nolui : ne pas vouloir, refuser
non, neg. : ne...pas
nos, nostrum : nous ; souvent : je
noto, as, are : marquer, noter
nubo, is, ere, bui, putm : se marier
nullus, a, um : aucun
numero, as, are : compter
nunc, inv. : maintenant
Oceanus, i, m. : Océan
oro, as, are : prier
os, oris, n. : bouche, rivage
pauci, ae, a : peu de
per, prép. : (acc) à travers, par
plenus, a, um : plein
populus, i, m. : peuple
possum, potes, posse, potui : pouvoir
praefero, fers, ferre, tuli, latum : porter devant, afficher, préférer
pressus, a, um : serré, pressé
Proculina, ae, f. : Proculine
puto, as, are : penser
qui, quae, quod : qui
quicumque, quae-, quod- (-cun-) : qui que ce soit, quoi que ce soit
quid, inv. : pourquoi ?
quis, quae, quid : qui ? quoi ? que !
quod, conj. : parce que
quot, inv. : tant de ; tot... quot, autant de... que
ratio, onis, f. : raison, raisonnement
requiro, is, ere, quisiui, quisitum : rechercher, demander
rogo, as, are : demander
Saturnalia, ium, n. : Saturnales
scribo, is, ere, scripsi, scriptum : écrire
sed, conj. : mais
si, conj. : si
somnus, i, m. : sommeil
sono, as, are, sonui, sonitum : sonner, résonner, faire du bruit
spargo, is, ere, sparsi, sum : semer
subitus, a, um : soudain, subit
sum, es, esse, fui : être
tam, inv. : si, autant
tempus, oris, n. : temps
theatrum, i, n. : théātre
togatus, a, um : vêtu de la toge, donc : citoyen romain
tu, tui : tu, te, toi
turpis, e : honteux
uagor, aris, ari : errer
uersor, aris, ari, atus sum : se trouver
uersus, us, m., ou uorsus : vers
uerto, is, ere, uerti, uersum : tourner, changer, traduire
uideo, es, ere, uidi, uisum : voir
uir, uiri, m. : homme ( par opp. à mulier, femme ), mari.
unus, a, um : un seul, un
uoco, as, are : appeler
uolo, uis, uelle, uolui : vouloir ; + subj. : vouloir que
uox, uocis, f. : voix, parole, mot
uxor, oris, f. : épouse, femme