Collatinus, index > latin > famille

Mariage par usus, confarreatio et cemptio

Sed in potestate quidem et masculi et feminae esse solent; in manum autem feminae tantum conueniunt. Olim itaque tribus modis in manum conueniebant: usu, farreo, coemptione.
Usu in manum conueniebat, quae anno continuo nupta perseuerabat ; quia enim uelut annua possessione usu capiebatur, in familiam uiri transibat filiaeque locum optinebat. itaque lege duodecim tabularum cautum est, ut si qua nollet eo modo in manum mariti conuenire, ea quotannis trinoctio abesset atque eo modo cuiusque anni usum interrumperet. sed hoc totum ius partim legibus sublatum est, partim ipsa desuetudine obliteratum est.

Institutions de Gaius, 1, 112.
absum, es, esse, afui : être absent
annus, i, m. : année
annuus, a, um : annuel
at, inv. : mais
atque, inv. : et, et aussi (= ac)
autem, inv. : or, cependant, quant à
capio, is, ere, cepi, captum : prendre
caueo, es, ere, caui, cautum : faire attention, veiller à ce que
coemptio, onis, f. : coemption
continuo, inv. : aussitôt après, sans interruption
conuenio, is, ire, ueni, uentum : être l'objet d'un accord ; in manum : venir sous la puissance de qqun
desuetudo, inis, f. : désaccoutumance, désuétude
duodecim, inv. : douze
edo, edis ou es, edere ou esse, edi, esum : manger
enim, inv. : car, en effet
eo, is, ire, iui, itum : aller
et, conj. : et
familia, ae, f. : famille, maisonnée
farreum, i, n. : gāteau de froment
femina, ae, f. : femelle, femme
filia, ae, f. : fille
hic, haec, hoc : ce, cette
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
interrumpo, is, ere, rupi, ruptum : rompre, interrompre
ipse,ipsa, ipsum : même (moi-même, toi-même, etc.)
is, ea, id : ce, cette
ita, inv. : ainsi ; ita... ut, ainsi que
itaque, inv. : c'est pourquoi, ainsi
ius, iuris, n. : jus, sauce
ius, iuris, n. : loi, serment, droit
lex, legis, f. : loi, condition(s) d'un traité
locus, i, m. : lieu
maneo, es, ere, mansi, mansum : rester
manus, us, f. : main
maritus, i, m. : mari
masculus, i, m. : māle, homme
modus, i, m. : manière
nolo, non vis, nolle, nolui : ne pas vouloir
nubo, is, ere, nupsi, nuptum : épouser, être uni(e)
oblitero, as, are : faire oublier, abolir
obtineo, es, ere, tinui, tentum : occuper, tenir
olim, inv. : autrefois, jadis
partim, adv. : en partie
perseuero, as, are : rester, persister
possessio, onis, f. : possession
potestas, atis, f. : pouvoir
qui, quae, quod : qui
quia, inv. : parce que
quidem, inv. : certes
quisque, quaeque, quodque et quidque : chaque, chacun
quotannis, inv. : tous les ans
sed, conj. : mais
si, conj. : si
soleo, es, ere, ui, itum : avoir l'habitude de
sum, es, esse, fui : être
tabula, ae, f. : table
tantum, inv. : tant de, tellement, seulement
tantus, a, um : si grand ; avec quantus : si grand... que
tollo, is, tollere, sustuli, sublatum : enlever, voler
totus, a, um : tout entier
transeo, is, ire, ii, itum : passer, traverser
tres, ium : trois
trinoctium, ii, n. : espace de trois nuits
uelut, inv. : comme
uir, uiri, m. : homme (par opp. à femme)
uires, ium, f. : force(s)
usus, us, m. : usage
ut, conj. : pour que, que, comme