Collatinus, index > latin > étrangers

Il ne faut pas expulser les étrangers

     Sed utilitatis specie in republica saepissime peccatur, ut in Corinthi disturbatione nostri; durius etiam Athenienses, qui sciverunt, ut Aeginetis, qui classe valebant, pollices praeciderentur. Hoc visum est utile; nimis enim imminebat propter propinquitatem Aegina Piraeo. Sed nihil, quod crudele, utile; est enim hominum naturae, quam sequi debemus, maxima inimica crudelitas. Male etiam, qui peregrinos urbibus uti prohibent eosque exterminant, ut Pennus apud patres nostros, Papius nuper. Nam esse pro cive, qui civis non sit, rectum est non licere, quam legem tulerunt sapientissimi consules Crassus et Scaevola. Usu vero urbis prohibere peregrinos, sane inhumanum est.
Cic, off. 3.46

Aegina, ae, f. : Egine
Aeginetus, a, um : Eginète
apud, prép+acc : près de, chez
Atheniensis, is, m. : Athénien
ciuis, is, m. : citoyen
classis, is, f. : classe, flotte
consul, is, m. : consul
consulo, is, ere, sului, sultum : consulter
Corinthus, i, f. : Corinthe
Crassus, i, m. : Crassus
crudelis, e : cruel
crudelitas, atis, f. : cruauté
debeo, es, ere, ui, itum : devoir
disturbatio, onis, f. : ruine, destruction
durus, a, um : dur
enim, inv. : car, en effet
et, conj. : et
etiam, inv. : même
extermino, as, are : expulser, bannir
fero, fers, ferre, tuli, latum : porter
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
homo, minis, m. : homme, humain
immineo, es, ere : être imminent, menacer
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
inhumanus, a, um : inhumain, barbare, cruel
inimicus, a, um : ennemi, de l'ennemi
is, ea, id : ce, cette
lex, legis, f. : loi, legem ferre : proposer une loi
licet, imp. : il est permis
male, inv. : mal, vilainement
malo, mauis, malle, malui : préférer
maximus, a, um : superlatif de magnus : très grand
nam, inv. : de fait, voyons, car
nascor, eris, i, natus sum : naître
natura, ae, f. : nature
nihil, ou nil : rien
nimis, inv. : trop
non, neg. : ne...pas
noster, tra, trum : notre
nuper, inv. : naguère, récemment
Papius, i, m. : Papius
pater, tris, m. : père, magistrat
pecco, as, are : commettre une faute
Pennus, i, m. : Pennus (ou Le Pen)
peregrinus, a, um, adj. et n. : étranger
Piraeus, i, m. : Le Pirée (port d'Athènes)
pollex, icis, m. : pouce
praecido, is, ere, cidi, cisum : couper à ras, couper
pro, prép : (abl.) devant, pour, à la place de
prohibeo, es, ere, bui, bitum : interdire
propinquitas, atis, f. : proximité
propter, prép + acc. : à cause de
qui, quae, quod : qui
quod, conj. : parce que
rectus, a, um : droit, correct
respublica, reipublicae : l'état, la politique
saepe, inv. : souvent
sane, adv. : vraiment, parfaitement
sapiens, entis : sage
Scaeuola, ae, m. : Scaevola
scisco, is, ere, sciui, scitum : décider (officiellement)
sed, conj. : mais
sequor, eris, i, secutus sum : suivre
species, ei, f : apparence, aspect
sum, es, esse, fui : être
ualeo, es, ere, ui, itum : avoir de la valeur, être fort
uero,inv. : mais
uideor, eris, eri, uisus sum : paraître
urbs, urbis, f. : ville
usus, us, m. : usage
ut, conj. : pour que, que, comme
utilis, e : utile
utilitas, atis, f. : utilité
utor, eris, i, usus sum : utiliser