Collatinus, index > latin > Divers

La parole qui prédit : Cicéron

      Atque ego exempla ominum nota proferam : L. Paulus consul iterum, cum ei bellum ut cum rege Perse gereret obtigisset, ut ea ipsa die domum ad vesperum rediit, filiolam suam Tertiam, quae tum erat admodum parva, osculans animum advertit tristiculam. 'quid est', inquit, 'mea Tertia? quid tristis es ?' 'mi pater', inquit, 'Persa periit.' tum ille artius puellam conplexus: 'accipio', inquit, 'mea filia, omen'. erat autem mortuus catellus eo nomine.
      L. Flaccum, flaminem martialem, ego audivi, cum diceret Caeciliam Metelli, cum vellet sororis suae filiam in matrimonium conlocare, exisse in quoddam sacellum ominis capiendi causa, quod fieri more veterum solebat. cum virgo staret et Caecilia in sella sederet neque diu ulla vox exstitisset, puellam defatigatam petisse a matertera, ut sibi concederet, paulisper ut in eius sella requiesceret ; illam autem dixisse: 'uero, mea puella, tibi concedo meas sedes.' quod omen res consecuta est; ipsa enim brevi mortua est, virgo autem nupsit, cui Caecilia nupta fuerat. haec posse contemni vel etiam rideri praeclare intellego, sed id ipsum est deos non putare, quae ab iis significantur, contemnere.
Cic, de diuinatione, 1, 103 et 104
at, inv. : mais
ego, mei : je
exemplum, i, n. : exemple
omen, inis, n. : présage
notus, a, um : connu, fameux, familier
profero, fers, ferre, tuli, latum : présenter, faire paraître
L, abbrév. : Lucius
Paulus, i, m. : Paulus
consul, is, m. : consul
iterum, inv. : de nouveau, pour la 2de fois
cum, inv. : conj., comme ; prép, avec
is, ea, id : ce, cette
bellum, i, n. : guerre
ut, conj. : pour que, que, comme
rex, regis, m. : roi
Perse : abl. de Perses, ae, m. : Persée
gero, is, ere, gessi, gestum : faire, mener
obtingo, is, ere, tigi : arriver (évén.) ... ut + subj, ... que
ipse,ipsa, ipsum : même (moi-même, toi-même, etc.)
dies, ei, m. et f. : jour
domus, us, f. : maison ; domi : à la maison
ad, inv. : vers, à, près de
uesper, eri, m. : soir
redeo, is, ire, ii, itum : revenir
filiola, ae, f. : fillette, fille chérie
suus,a, um : son
Tertia, ae, f. : Tertia
qui, quae, quod : qui
tum, adv. : alors
sum, es, esse, fui : être
admodum, adv. : tout-à-fait, pleinement
paruus, a, um : petit
osculo, as, are : baiser, embrasser
aduerto, (aduorto) is, ere, uerti, uersum : tourner vers ; - animum : s'apercevoir
tristiculus, a, um : un peu triste
quid est ? : qu'y a-t-il ? quid, inv. : pourquoi ?
inquit, vb. inv. : dit-il, dit-elle
meus,mea, meum : mon
tristis, e : triste, morose
ego, mei : je
pater, tris, m. : père, magistrat
Persa, ae, m. : Persa
pereo, is, ire, ii, itum : périr
tum, adv. : alors
ille, illa, illud : ce, cette
artius : comp. de arte : étroitement puella, ae, f. : fille, jeune fille
conplector, eris, cti, xus sum : embrasser
accipio, is, ere, cepi, ceptum : recevoir, apprendre
filia, ae, f. : fille
autem, inv. : or, cependant, quant à -
morior, eris, i, mortuus sum : mourir
catellus, i, m. : petit chien
nomen, inis, n. : nom
L, abbrév. : Lucius
Flaccus, i, m. : Flaccus
flamen, inis, m. : flamine (prêtre d'un dieu particulier)
Martialis, e : de Mars
audio, is, ire, iui, itum : entendre, apprendre
dico, is, ere, dixi, dictum : dire, appeler
Caecilia, ae, f. : Caecilia
Metellus, i, m. : Métellus
uolo, uis, uelle, uolui : vouloir ; + subj. : vouloir que
soror, oris, f. : soeur
in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre
matrimonium, ii, n. : mariage ; in - conlocare : marier
colloco, as, are : placer
exeo, is,ire, ii, itum : sortir
quidam, quaedam, quoddam/quiddam : un certain, quelqu'un, quelque chose
sacellum, i, n. : chapelle, petit sanctuaire
capio, is, ere, cepi, captum : prendre
causa, ae, f. : cause ; +gén. : pour...
quod, conj. : parce que
fio, is, fieri, factus sum : devenir
mos, moris, f. : sing. : coûtume ; pl. : moeurs
uetus, eris : vieux
soleo, es, ere, ui, itum : avoir l'habitude de
uirgo, ginis, f. : vierge, jeune fille non mariée
sto, as, are, steti, statum : se tenir debout
et, conj. : et
sella, ae, f. : chaise
sedeo, es, ere, sedi, sessum : être assis
ne, inv. : pour que... ne... pas, de peur que, que
diu, adv. : longtemps
ullus, a, um : un seul ; remplace nullus dans une tournure négative
uox, uocis, f. : voix, parole, mot
exsisto, is, ere, stiti : sortir de, s'élever de, se montrer
defatigo, as, are : fatiguer
peto, is, ere, iui, itum : chercher à atteindre, attaquer, demander
a, prép. : (+abl) à partir de
matertera, ae, f. : tante maternelle
se, pron. réfl. : se, soi
concedo, is, ere, cessi, cessum : accorder
paulisper, adv. : un petit moment
requiesco, is, ere, quieui, quietum : se reposer
uero,inv. : vraiment, bien sûr
tu, tui : tu, te, toi
concedo, is, ere, cessi, cessum : accorder
sedes, is, f. : siège, place
res, rei, f. : chose
consequor, eris, i, cutus sum : obtenir
enim, inv. : car, en effet
breuis, e : bref
nubo, is, ere, bui, putm : se marier
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
possum, potes, posse, potui : pouvoir
contemno, is, ere, tempsi, temptum : mépriser
uel, inv. : ou, ou bien
etiam, inv. : même
rideo, es, ere, risi, risum : rire
praeclare, adv. : clairement, parfaitement
intellego, is, ere, lexi, lectum : comprendre
sed, conj. : mais
deus, i, m. : dieu
non, neg. : ne...pas
puto, as, are : penser
ab, prép. : v. a
significo, as, are : faire entendre